inmultirea_painilor.JPGBiserica Sf. Pantelimon Ploie?ti, conform cuvintelor Mântuitorului: „Veni?i, binecuvânta?ii Tat?lui Meu, mo?teni?i împ?r??ia cea preg?tit? vou? de la întemeierea lumii. C?ci fl?mând am fost ?i Mi-a?i dat s? m?nânc; însetat am fost ?i Mi-a?i dat s? beau; str?in am fost ?i M-a?i primit; Gol am fost ?i M-a?i îmbr?cat; bolnav am fost ?i M-a?i cercetat; în temni?? am fost ?i a?i venit la Mine.” (Mt. 25, 34-36), desf??oar? activitate social-filantropic?, r?spunzând Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucure?tilor, ori de câte ori a fost, este ?i va fi nevoie.

Preo?ii slujitori ai Parohiei noastre au îndemnat pe fiii Bisericii spre întrajutorarea fra?ilor afla?i în nevoi, victime ale catastrofelor naturale (incendii, inunda?ii, cutremure), cu hran?, îmbr?c?minte, înc?l??minte, bani ?i toate cele necesare traiului.
Alte activit??i:
- Întrajutorarea parohiilor s?race cu care Biserica Sf. Pantelimon este înfr??it?.
- Sus?inerea elevilor ?i studen?ilor prin burse ?i medita?ii
- Ajutorarea orfanilor ?i v?duvelor
- Ajutorarea bolnavilor prin procurarea de medicamente
- Prezen?a preo?ilor la c?p?tâiul tuturor acelora care au nevoie de balsamul cuvintelor Sfintei Evanghelii a Domnului ?i Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
 
Pentru cei ce vor, ne pot ajuta, fiecare dup? puterea sa.
Cont: RO96 CECEPH0136RON0231164