inmultirea_painilor.JPGBiserica Sf. Pantelimon Ploieşti, conform cuvintelor Mântuitorului: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.” (Mt. 25, 34-36), desfăşoară activitate social-filantropică, răspunzând Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, ori de câte ori a fost, este şi va fi nevoie.

Preoţii slujitori ai Parohiei noastre au îndemnat pe fiii Bisericii spre întrajutorarea fraţilor aflaţi în nevoi, victime ale catastrofelor naturale (incendii, inundaţii, cutremure), cu hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, bani şi toate cele necesare traiului.
Alte activităţi:
- Întrajutorarea parohiilor sărace cu care Biserica Sf. Pantelimon este înfrăţită.
- Susţinerea elevilor şi studenţilor prin burse şi meditaţii
- Ajutorarea orfanilor şi văduvelor
- Ajutorarea bolnavilor prin procurarea de medicamente
- Prezenţa preoţilor la căpătâiul tuturor acelora care au nevoie de balsamul cuvintelor Sfintei Evanghelii a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
 
Pentru cei ce vor, ne pot ajuta, fiecare după puterea sa.
Cont: RO96 CECEPH0136RON0231164